Tổng quan Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam.

Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chế biến thức ăn chăn nuôi, nhằm mục đích phối hợp, liên kết hoạt động của các doanh nghiệp giúp nhau nâng cao giá trị, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm thức ăn chăn nuôi Việt Nam, đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội viên. Tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người lao động sản xuất, chế biến, và dịch vụ các loại thức ăn chăn nuôi. Góp phần vào sự phát triển của ngành Thức ăn chăn nuôi nói riêng và thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam nói chung.
Đại hội Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam – Lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026

Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam hoạt động theo 5 tiêu chí “Chuyên nghiệp, Thiết thực, Toàn diện, Hiệu quả và Gắn kết”, bám sát hơn với tình hình sản xuất trong nước và hội nhập quốc tế. Với vai trò hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp chế biến Thức ăn chăn nuôi của Việt Nam, VFA  đã và đang tiến hành nhiều hoạt động đa dạng như:

1. Tuyên truyền đến hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển ngành thức ăn chăn nuôi trong các thành phần kinh tế, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường từ các hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi, bảo hộ an toàn lao động.

2. Tăng cường phát triển và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các hội viên.

3. Làm cầu nối giữa doanh nghiệp hội viên với các cơ quan quản lý Nhà nước. về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển ngành thức ăn chăn nuôi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

4. Xây dựng và phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi giữa Hiệp hội với các tổ chức tương ứng của các nước, vùng lãnh thổ có trao đổi thương mại, khoa học công nghệ về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi với Việt Nam

5. Cung cấp thông tin thương mại kịp thời cho hội viên thông qua việc phát hành đều đặn Bản tin Thương mại Thức ăn chăn nuôi hàng tuần, Đặc san hàng quý và cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử của Hiệp hội: https://hiephoithucanchannuoi.vn/

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu: xây dựng và thường xuyên nâng cấp cổng thông tin điện tử của Hiệp hội nhằm hỗ trợ hội viên và các đối tác tra cứu thông tin nhanh nhất, cập nhật mới nhất và sử dụng dễ dàng nhất.

7. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có chức năng và đối tác, tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước bàn các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát chất lượng, tạo nguồn nguyên liệu, tăng cường sản xuất và xuất khẩu.

8. Phối hợp với đối tác, tổ chức các Hội thảo, diễn đàn tại các hội chợ nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm thủy sản Việt Nam.

9. Tổ chức công tác đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý chất lượng TACN

Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam chào đón và hoan nghênh tất cả các sự hợp tác trong và ngoài nước. VFA hi vọng rằng, sự hợp giữa các bên sẽ mang lại những chuyển đổi mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển của ngành Thức ăn chăn nuôi nói riêng và thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam nói chung.

EnglishVietnamese