Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 7 năm 2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 7 năm 2016 Ban hành quy chuẩn kỹ…

Nghị định số 07/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 07/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của…

THÔNG TƯ: Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác

THÔNG TƯ: Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm…

THÔNG TƯ: Ban hành sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi

THÔNG TƯ: Ban hành Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia…

Nghị định số 14/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Nghị định số 14/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính…

THÔNG TƯ: Sửa đổi, bổ sung điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/03/2020

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2020/TT-BNNPTNT NGÀY 09/3/2020…

THÔNG TƯ: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

THÔNG TƯ: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi…

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi Chi…

Nghị định số 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Nghị định số 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính…

EnglishVietnamese