4 tiêu điểm nóng ngành thức ăn toàn cầu 2022

(Người Chăn Nuôi) - Theo đánh giá của WattAgri, Dịch tả heo châu Phi (ASF),…

Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu về Việt Nam năm 2021 đạt trên 4,93 tỷ USD

Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong năm 2021 tăng rất mạnh…

Công ty TNHH Newhope Hà Nội

Công ty TNHH New Hope Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của…

EnglishVietnamese