Hội nghị thượng đỉnh Đổi mới Công nghệ Nông nghiệp Động vật lần 5 tháng 10/2023 tại Hà Lan

Trở lại Amsterdam vào ngày 10-11 tháng 10, Hội nghị thượng đỉnh Đổi mới Công nghệ Nông nghiệp Động vật lần thứ 5 sẽ quy tụ 350 nhà lãnh đạo có ảnh hưởng trong lĩnh vực protein động vật toàn cầu.

Kết nối các nhà đổi mới về sức khỏe, dinh dưỡng, di truyền và phúc lợi động vật, mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh là thúc đẩy sự hợp tác lớn hơn và thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp sản xuất thực phẩm bền vững và linh hoạt.

Hai ngày với các cơ hội kết nối cấp cao, các cuộc đối thoại và hợp tác quan trọng sẽ giải quyết những thách thức cấp bách nhất mà ngành phải đối mặt, bao gồm dịch bệnh thú y, chi phí năng lượng leo thang, áp lực lạm phát đối với người sản xuất và người tiêu dùng, cũng như nhu cầu cấp thiết để giảm thiểu tác động của sản xuất lương thực đối với khí hậu toàn cầu và môi trường địa phương.

Tham gia cùng các đại diện cấp cao từ các nhà sản xuất thực phẩm, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe động vật, công ty thức ăn và dinh dưỡng, nhà phát triển công nghệ, công ty khởi nghiệp và nhà đầu tư để thúc đẩy các ý tưởng biến đổi và tạo dựng quan hệ đối tác có ý nghĩa nhằm thúc đẩy đổi mới trong toàn ngành.

THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN & CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐÃ THAM GIA NĂM 2022:

Click vào đây để đăng ký chương trình năm 2023​

WEBSITE:

Home


E-MAIL:
info@rethinkevents.com
PHONE:
+44 (0)1273 789989

Biên tập: Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam

EnglishVietnamese