Xuất khẩu thức ăn gia súc sang các thị trường 6 tháng năm 2023

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước trong 6 tháng năm 2023 đạt 522,34 triệu USD, giảm 13,3% so với 6 tháng năm 2022.

Riêng tháng 6/2023 đạt 96,18 triệu USD, giảm 3,2% so với tháng 5/2023 và giảm 15,6% so với tháng 6/2022.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị trường lớn nhất, tháng 6/2023 giảm nhẹ 0,1% so với tháng 5/2023 nhưng tăng 19,3% so với tháng 6/2022, đạt 48,39 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 6 tháng năm 2023 đạt 240,37 triệu USD, giảm 3,2% so với 6 tháng năm 2022, chiếm 46% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 trong 6 tháng năm 2023 tăng 6,9% so với cùng kỳ, đạt 83,57 triệu USD, chiếm 16% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 6/2023 giảm 25,4% so với tháng 5/2023 và giảm 24,7% so với tháng 6/2022, đạt 12,04 triệu USD.

Thị trường Malaysia xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 51,64 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 6/2023 giảm 8,3% so với tháng 5/2023 nhưng tăng 14,1% so với tháng 6/2022, đạt 8,79 triệu USD.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA-RCEP trong 6 tháng năm 2023 giảm 3,7% so với cùng kỳ, đạt 432,26 triệu USD, chiếm 82,8% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường CPTTP tăng 1,7% so với cùng kỳ, đạt 64,13 triệu USD, chiếm 12,3% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ, đạt 167,5 triệu USD, chiếm 32,1%.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 6 tháng năm 2023 (Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ – ĐVT: USD)

Nguồn: Vinanet/VITIC

EnglishVietnamese